Badeenden-Race

Zaterdag 17 juni 2023

Opbrengst: € 14224,= Voedselbank Ronde Venen!

Lions Quest steunt scholierenproject Voedselbank
Na het succes van de badeendenrace op 17 juni jl volgde er daarna ook nog een grote verrassing prijs voor het scholierenproject van de Voedselbank DRV. 

De stichting Lions Quest Nederland verdubbelde de opbrengst met een gift van € 7.112,-  bovenop de dag opbrengst van € 7.112,- . Dit brengt het totaal resultaat op € 14.224,- . 

De stichting Lions Quest richt zich op de ontwikkeling van jongeren . Dit sluit perfect aan op het scholierenproject van de Voedselbank wat vervolgens resulteerde in de extra bijdrage. 
 Een dankbare voorzitter van de Voedselbank, Willem van den Bruinhorst, verklaarde “Deze extra bijdrage stelt ons in staat om gedurende enkele jaren een 50-tal scholieren te steunen in het starten en voltooien van hun opleiding”.
Op donderdag 6 juli werd de extra bijdrage symbolisch overhandigd door Marco van Daalen (lionsclub Mijdrecht-Wilnis) aan Willem van den Bruinhorst (voorzitter Voedselbank).
Volgend jaar staat de badeenden-race wederom gepland tijdens het straattheaterfestival op 15 juni 2024. Misschien koopt u een winnend eendje !    Speel mee indien je 18 jaar of ouder bent en steun het goede doel!

Prijswinnaars 2023


             Prijs                                               Sponsor                                        Lot         

 |   1  | Samsung 55 inch SMART TV   Koeleman Elektro                       - 1560 | 
 |   2  | Lunch voor 4 personen             Golfpark wilnis                            -    717 | 
 |   3  | Kadobon twv 25 euro                Winkelcentrum de Lindeboom -    380 | 
 |   4  | Kadobon twv 50 euro                Multimedia Mijdrecht                -    364  | 
 |   5  | Bierpakket                                   Spierbier.com  -                          -  1651  | 
 |   6  | Bierpakket                                   Spierbier.com                             -       86  | 
 |   7  | Vlagpakket                                  Vlaggenclub/Mijnreclamevlag -  2574  | 
 |   8  | Vlagpakket                                  Vlaggenclub/Mijnreclamevlag   -1535  | 
 |   9  | Kaaspakket                                 Alexanderhoeve                            -  694  | 
 | 10  | Party tent                                    Van Bergen Sports Int. B.V.         - 2511 | 
 | 11  | Slaapzak                                     Van Bergen Sports Int. B.V.         - 1448 | 
 | 12  | Kadobon twv 25 euro               Prinselijk proeven                          -  197  | 
 | 13  | Kadobon twv 25 euro               Prinselijk proeven                          - 1277 | 
 | 14  | Kadobon twv 25 euro              Winkelcentrum de Lindeboom     -   306  | 
 | 15  | Kadobon twv 25 euro              Winkelcentrum de Lindeboom     -  2024 | 
 | 16  | Campingstoel                           Van Bergen Sports Int. B.V.           -  1803 | 
 | 17  | Kadobon                                    Dat Leuke Winkeltje                       - 1412  | 
 | 18  | Kadobon twv 20 euro              Smit Fietsen                                    - 2165  | 
 | 19  | Kadobon twv 20 euro              Smit Fietsen                                    -   920  | 
 | 20  | Bierpakket                                 Spierbier.com                                  - 1631 | 
 | 21  | Kadobon                                    De Ijssalon Mijdrecht                     - 2318 | 
 | 22  | Kadobon                                    De Ijssalon Mijdrecht                     -  929  | 
 | 23  | Kadobon twv 10 euro              Blom&Blom Fietsen                       - 1564 | 
 | 24  | Kadobon twv 10 euro              Blom&Blom Fietsen                       - 1990 | 
 | 25  | Kadobon twv 10 euro              Blom&Blom Fietsen                       - 1483 | 
 | 26  | Kadobon twv 10 euro              Blom&Blom Fietsen                       - 1655 | 
 | 27  | Kadobon twv 10 euro              Blom&Blom Fietsen                       - 2632 | 
 | 28  | Kadobon twv 10 euro              Blom&Blom Fietsen                       - 1260 | 
 | 29  | Kadobon twv 10 euro              Blom&Blom Fietsen                       -   733 | 
 | 30  | Kadobon twv 10 euro              Blom&Blom Fietsen                       - 1343 | 
 | 31  | Kadobon twv 10 euro              Blom&Blom Fietsen                       - 2576 | 
 | 32  | Kadobon twv 10 euro              Blom&Blom Fietsen                       - 1273 | 
 | 33  | Kadobon                                   Winkelcentrum de Lindeboom      - 2821 | 
 | 34  | Kadobon                                   Winkelcentrum de Lindeboom      -   747 | 
 | 35  | Kadobon                                   De Ijssalon Mijdrecht                      - 1404 | 
 | 36  | Kadobon                                   De Ijssalon Mijdrecht                      -   901 | 
 | 37  | Kadobon                                   De Ijssalon Mijdrecht                      -   697 | 
 | 38  | Verrassing                                Dat Leuke Winkeltje                        -    699 | 

 | 39  | Mand met kazen                      Alexanderhoeve                              -  2446 | 

 

Sponsoren die dit mogelijk maken:

Bedrijf:

Koeleman Electro 

Van der Wilt Gerbera's                        

 
Sokkenmarkt.nl 
 
Dierenspeciaalzaak van Zuylen                   

 

Aannemersbedrijf Krimp 
  
H.W. van der Laan b.v.
 
Fronik, grond, water en wegenbouw 
   
Het Rechthuis, Eten en Drinken 
 
van Walraven BIS - Better Installation Systems 


Marsman Caravans 
  
Maritex Europe B.V.

Mijn Reclamevlag
 
Autobedrijf Van Rijn 
   
De Mijdrechtse Glashandel
   
Van Walraven Groothandel in infra- en installatiemateriaal
 
Stichting Ronde Venen Fonds 
   
Restaurant Jettiez 
 
Reve, weg en waterbouw
   
Ruijgrok Makelaars
 
Firestar buitenhaarden
   
Gromax
 
Dirk Stam
 
Smit & Dorlas koffiebranders B.V.
  
van der Helm, makelaar 
  
Brouwer Transport B.V. 
  
Rijkenberg, Tuinmeubelen
 
Vida, makelaar 
   
Family Mijdrecht, cafetaria -  eethuis 

Haaxman Lichtreclame B.V.

Van Schie B.V.

Alfa Accountants en Adviseurs

Blom en Blom Fietsexperts

Krijn Verbruggen en Zn.

REGLEMENT BADEENDRACE 2023


ARTIKEL 1, ORGANISATIE

1. De Lionsclub Mijdrecht-Wilnis organiseert de ‘Badeendrace’ en de daarvoor benodigde verkoop van loten;
2. De opbrengst wordt geschonken aan een (lokaal) goed doel, in 2023:

Voedselbanken De Ronde Venen


ARTIKEL 2, VOORSCHRIFTEN VOOR DEELNAME

1. Deelname aan de Badeendrace staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen, doch deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger;
2. Degene die deelneemt aan de Badeendrace is gebonden aan de bepalingen van dit reglement;
3. Lionsclub Mijdrecht-Wilnis is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.
4. Leden van de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis zijn zelf uitgesloten van deelneming. Dit geldt niet voor familieleden of vrienden.


ARTIKEL 3, SPEELWIJZE

1.De deelnemer dient een genummerd lot (deelnamebewijs) te kopen bij een lid van de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis dan wel bij een door de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis  georganiseerd uitgiftepunt van loten dan wel via de website www.badeendrace.nl

2. Elk lot geeft recht op deelname in de Badeendrace door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het lot is vermeld;
3. Alle eendjes die corresponderen met een verkocht lotnummer zullen op zaterdag 17 juni 2023 om ca. 13.00 uur te water worden gelaten en de eerste eendjes die de finish bereiken - na een op het water afgelegde afstand binnen een parcours- krijgen recht op een prijs;
4. Het eerste eendje dat de finish bereikt, geeft recht op de eerste prijs, het tweede eendje dat als tweede de finish bereikt krijgt recht op de tweede prijs tot en het derde eendje geeft recht op de derde prijs; enzovoort.
5. Elk eendje blijft eigendom van de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis;
6. Degene die een winnend lot heeft gekocht heeft slechts recht op de aan het lot verbonden prijs en niet op het eendje zelve;
7. Elk lot geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendrace.


ARTIKEL 4, INLEG

De inleg voor een lot bedraagt drie euro of tien euro voor 4 loten.


ARTIKEL 5, WINNENDE LOTNUMMERS

1. Er worden een x-aantal prijzen uitgegeven, waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeendrace;
2. Uitsluitend lotnummers waarvan de inleg is betaald dan wel lotnummers die aan sponsoren zijn uitgegeven, kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het lot is daarbij bepalend voor deelname;
3. De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van de wedstrijdcommissie.


ARTIKEL 6, PRIJZEN PAKKET, BEKENDMAKING

1. De prijzen worden op de website van de Lions Mijdrecht-Wilnis bekendgemaakt onder het kopje badeenden-race, te vinden bij de evenementen.

2. De nummers van de winnende loten worden bekendgemaakt na de race en worden tevens gepubliceerd op https://www.lionsclubmijdrechtwilnis.nl/evenementen/duck-race/

3. U ontvangt een genummerd lot (deelnamebewijs) en als dat nummer overeenkomt met het nummer op een van de winnende eendjes dan kunt u door middel van het overleggen van uw lot (deelnamebewijs) uw recht op de prijs laten gelden.
Dat kan direct na de race bij de organisatie en tot 17 juni 2023 via https://www.lionsclubmijdrechtwilnis.nl/evenementen/duck-race/
4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en alle rechten terzake worden door de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis voorbehouden. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt dan wel waar technische problemen mee zijn, behoudens normale garantie van de leverancier – worden niet in behandeling genomen.


ARTIKEL 7, PRIVACY

1. De namen van de eigenaren van de winnende lotnummers mogen slechts met hun toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt;
2. Door het meespelen met de Badeendrace wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.


ARTIKEL 8, AANSPRAKELIJKHEID

1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van uw lot (deelnamebewijs), mededelingen aan of van de organisatie of anderszins, elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal en dergelijke. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis voor het handelen van de personen genoemd in artikel 3, alsmede voor schade, direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis liggende omstandigheden;
2. De Lionsclub Mijdrecht-Wilnis is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.

ORGANISATIE

Indien er vragen zijn: De contactpersonen zijn:

Naam |   | Telefoon |   | Email
Marco van Daalen |   | 06-34983883 |   | [email protected]
Aad van der Wilt    |   | 06-53737955 |   | [email protected]