Badeenden-race 17 juni 2023

 

Badeenden-Race

Zaterdag 18 juni 2022 Winnaars:

 

 1:            419                         Michiel knecht                             JBL XL DAB  + radio met accu 

 
  2:            1207                     Richard van Heese                         Lotus Horloge(+2 bandjes) 
 
  3:            1556                     Marian Hoffmans                            Festival tent 
 
  4:            619                        Tim van den Brink                           Slaapzak Kathmandu     
 
5:            934                        C. van Ankeren                                Dinerbon € 50,00 
 
6:            887                        Quido Elfferich                                 Dinerbon € 50,00 
 
7:            1018                      Anke van Daalen                             Kledingbon € 50,00 
 
8:            1606                     Harry Bloksma                                  Kledingbon € 50,00          
 
9 :           27                           Kas van Saane                                Campingstoel Lausanne          
 
10:         1557                     Peter Vermeij                                    Delicatesse pakket 
 
11:         510                          Barry Oorbeek                                Delicatesse pakket          
 
12:         445                         Janice v/d Heuvel                           Chocolade traktatie        
 
13:         83                           Petra Willems                                   Chocolade traktatie        
 
14:         740                          Corrie Stam                                      Chocolade traktatie        
 
15:         985                          Jessica van Avezaath                    Chocolade traktatie 
 
16:         597                          Roos Veldkamp                               Vlag en versier pakket                   
   
17:         1946                     Inge Klein                                             Duck fietsbel + kadobon €20,- 
 
18:         1886                      Kees de Bree                                      Duck fietsbel + kadobon €20,- 
 
19:         452                         Ilse de Jong                                        Duck fietsbel + kadobon €20,- 


Iedere prijswinnaar wordt via de mail geïnformeerd, heeft u geen mail ontvangen kijk dan in uw mailbox of bel Marco op 06-34983883 

REGLEMENT BADEENDRACE 2023


ARTIKEL 1, ORGANISATIE

1. De Lionsclub Mijdrecht-Wilnis organiseert de ‘Badeendrace’ en de daarvoor benodigde verkoop van loten;
2. De opbrengst wordt geschonken aan een (lokaal) goed doel, in 2023:


ARTIKEL 2, VOORSCHRIFTEN VOOR DEELNAME

1. Deelname aan de Badeendrace staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen, doch deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger;
2. Degene die deelneemt aan de Badeendrace is gebonden aan de bepalingen van dit reglement;
3. Lionsclub Mijdrecht-Wilnis is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.
4. Leden van de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis zijn zelf uitgesloten van deelneming. Dit geldt niet voor familieleden of vrienden.


ARTIKEL 3, SPEELWIJZE

1.De deelnemer dient een genummerd lot (deelnamebewijs) te kopen bij een lid van de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis dan wel bij een door de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis  georganiseerd uitgiftepunt van loten dan wel via de website www.badeendrace.nl

2. Elk lot geeft recht op deelname in de Badeendrace door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het lot is vermeld;
3. Alle eendjes die corresponderen met een verkocht lotnummer zullen op zaterdag 18 juni 2022 om ca. 13.00 uur te water worden gelaten en de eerste eendjes die de finish bereiken - na een op het water afgelegde afstand binnen een parcours- krijgen recht op een prijs;
4. Het eerste eendje dat de finish bereikt, geeft recht op de eerste prijs, het tweede eendje dat als tweede de finish bereikt krijgt recht op de tweede prijs tot en het derde eendje geeft recht op de derde prijs; enzovoort.
5. Elk eendje blijft eigendom van de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis;
6. Degene die een winnend lot heeft gekocht heeft slechts recht op de aan het lot verbonden prijs en niet op het eendje zelve;
7. Elk lot geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendrace.


ARTIKEL 4, INLEG

De inleg voor een lot bedraagt drie euro of tien euro voor 4 loten.


ARTIKEL 5, WINNENDE LOTNUMMERS

1. Er worden een x-aantal prijzen uitgegeven, waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeendrace;
2. Uitsluitend lotnummers waarvan de inleg is betaald dan wel lotnummers die aan sponsoren zijn uitgegeven, kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het lot is daarbij bepalend voor deelname;
3. De race vindt plaats in het openbaar onder toezicht van de wedstrijdcommissie.


ARTIKEL 6, PRIJZEN PAKKET, BEKENDMAKING

1. De prijzen bestaan uit:

1e prijs: JBL XL DAB+ Radio met accu
2e prijs: Lotus Horloge met 2 bandjes van Juwelenmakelaar Koek t.w.v. € 99,=
3e prijs: Van Bergen Festival Tent voor 2 personen 
4e prijs: De Loods kledingbon van 50 euro
5e prijs: Chocolade traktatie van Het Chocoladehuisje
6e prijs: Duckrace bel en kadobon t.w.v. € 20,= van Smit Fietsen te Wilnis. 

7e prijs: Van Bergen Slaapzak Kathmandu
8e prijs: Chocolade traktatie van Het Chocoladehuisje
9e prijs: Duckrace bel en kadobon t.w.v. € 20,= van Smit Fietsen te Wilnis. 

10e prijs: Van Bergen campingstoel Lausanne
11e prijs: De Loods kledingbon van 50 euro
12e prijs: Chocolade traktatie van Het Chocoladehuisje
13e prijs: Vlag en versier pakket van de Vlaggenclub
1e prijs: Duckrace bel en kadobon t.w.v. € 20,= van Smit Fietsen te Wilnis.


2. De nummers van de winnende loten worden bekendgemaakt na de race en worden tevens gepubliceerd op https://www.lionsclubmijdrechtwilnis.nl/evenementen/duck-race/
3. U ontvangt een genummerd lot (deelnamebewijs) en als dat nummer overeenkomt met het nummer op een van de winnende eendjes dan kunt u door middel van het overleggen van uw lot (deelnamebewijs) uw recht op de prijs laten gelden.
Dat kan direct na de race bij de organisatie en tot 18 juli 2022 via https://www.lionsclubmijdrechtwilnis.nl/evenementen/duck-race/
4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en alle rechten terzake worden door de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis voorbehouden. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt dan wel waar technische problemen mee zijn, behoudens normale garantie van de leverancier – worden niet in behandeling genomen.


ARTIKEL 7, PRIVACY

1. De namen van de eigenaren van de winnende lotnummers mogen slechts met hun toestemming aan een derde of derden bekend worden gemaakt;
2. Door het meespelen met de Badeendrace wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.


ARTIKEL 8, AANSPRAKELIJKHEID

1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van uw lot (deelnamebewijs), mededelingen aan of van de organisatie of anderszins, elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal en dergelijke. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis voor het handelen van de personen genoemd in artikel 3, alsmede voor schade, direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis liggende omstandigheden;
2. De Lionsclub Mijdrecht-Wilnis is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.

ORGANISATIE

Indien er vragen zijn: De contactpersonen zijn:

Naam |   | Telefoon |   | Email
Marco van Daalen |   | 06-34983883 |   | marco@vlaggenclub.nl
Aad van der Wilt    |   | 06-53737955 |   | aad@vanderwiltgerberas.nl